ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

[PDF Olarak İndirin...]

Adı Soyadı: İLTER KUŞ

Doğum Tarihi: 01 Şubat 1970

Doğum Yeri: Adana

Ünvanı: Profesör Doktor

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora

Anatomi (Tıp)

Fırat Üniversitesi

1999

 

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Tıp Fakültesi – Fırat Üniversitesi

1995 - 1999

Öğr. Gör. Dr.

Tıp Fakültesi – Fırat Üniversitesi

1999 - 2000

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi – Fırat Üniversitesi

2000 - 2005

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi – Fırat Üniversitesi

2005 - 2009

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi – Balıkesir Üniversitesi

2009 - 2010

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi – Balıkesir Üniversitesi

2010 - Halen

 

İdari Görevler:

Balıkesir Üniversitesi Senato Üyeliği (2010-Halen)

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü (2011-Halen)

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2010-2011)

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-Halen)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Anatomi Derneği

Son iki yılda verdiği lisans – ön lisans düzeyindeki dersler (2009-2010)

Dönem

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Güz

Anatomiye Giriş

 (BAÜ TIP DÖNEM I)

2

-

41

Anatomi                     

(BAÜ SYO EBELİK)

4

-

65

Anatomi                     

(BAÜ SYO HEMŞİRELİK)

4

-

70

İnsan Anatomisi ve Kines.                     

(BAÜ BESYO)

4

-

50

İlkbahar

Osteoloji-Artroloji        

(BAÜ TIP DÖNEM I)

2

2

41

Patofizyoloj

(BAÜ İVRİNDİ SHMYO)

2

-

30

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans – ön lisans düzeyindeki dersler (2010-2011)

Dönem

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Güz

Anatomi

 BAÜ TIP DÖNEM II

6

4

41

Anatomi                     

BAÜ İvrindi SHMYO (İlk ve Acil Yardım)

2

-

40

Anatomi                     

BAÜ İvrindi SHMYO (Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik)

2

-

40

İlkbahar

Anatomi

 BAÜ TIP DÖNEM I

4

2

53

Anatomi

 BAÜ TIP DÖNEM II

6

4

41

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

1. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, B. Yılmaz, H. Keleştimur ve H. Öner, "Ultrastructural interrelationship between the pineal gland and the testis in the male rat," Arch. Androl., 45(2), 119-124 (2000).

 

2. Kuş, İ., H. Öner, C. Özoğul, A. Ayar, O. A. Özen, M. Sarsılmaz ve H. Keleştimur, "Effects of estradiol benzoate on the ultrastructure of the pinealocyte in the ovariectomized rat," Neuroendocrinol. Lett., 23(5/6), 405-410 (2002).

 

3. Kuş, İ., N. Akpolat, O. A. Özen, A. Songur, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, "Effects of melatonin on Leydig cells in pinealectomized rat: an immunohistochemical study," Acta Histochem., 104(1), 93-97 (2002).

 

4. Özen, O. A., M. Yaman, M. Sarsılmaz,  A. Songur. ve İ. Kuş, "Testicular zinc, copper and iron concentrations in male rats exposed to subacute and subchronic formaldehyde gas inhalation," J. Trace El. Med. Biol., 16(2), 119-122 (2002).

 

5. Kuş, İ., N. Akpolat, H. Öner, A. Ayar, H. Pekmez, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz, "The effects of photoperiod on testes in rat: a morphometric and immunohistochemical study," Neuroendocrinol. Lett., 24(3/4), 209-214 (2003).

 

6. Özen, O. A., A. Songur,  M. Sarsılmaz,  M. Yaman  ve İ. Kuş, "Changes of zinc, copper and iron levels in the lung of male rats after subacute (4-Week) and subchronic (13-Week) exposure to formaldehyde," J. Trace El. Exp. Med., 16(2/3), 67-74 (2003).

 

7. Sarsılmaz, M., A. Songur, H. Özyurt, İ. Kuş, O. A. Özen, B. Özyurt, S. Söğüt ve Ö. Akyol, "Potential role of dietary w-3 essential fatty acids on some oxidant/antioxidant parameters in rats' corpus striatum," Prostag. Leukotr. Ess., 69(4), 253-259 (2003).

 

8. Özen, O. A., A. Songur, M. Sarsılmaz, M. Yaman ve İ. Kuş, "Zinc, copper and iron concentrations in cerebral cortex of male rats exposed to formaldehyde inhalation," J. Trace El. Med. Biol., 17(3), 207-209 (2003).

 

9. Sarsılmaz, M., A. Songur, İ. Kuş, B. Özyurt, M. Güleç, S. Söğüt, A. İlhan ve Ö. Akyol, "The regulatory role of dietary omega-3 essential fatty acids on oxidant/antioxidant balance in rat hippocampus," Neurosci. Res. Commun., 33(2), 114-123 (2003).

 

10. Songur, A., N. Akpolat, İ. Kuş, O. A. Özen, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "The effects of the inhaled formaldehyde during the early postnatal period in the hippocampus of rats: a morphological and immunohistochemical study," Neurosci. Res. Commun., 33(3), 168-178 (2003).

 

11. Kavaklı, A., A. Aydınlıoğlu, H. Yeşilyurt, İ. Kuş, S. Diyarbakırlı, S. Erdem ve Ö. Anlar, "Variants and deformities of atlas vertebrae in Eastern Anatolian people," Saudi Med. J., 25(3), 322-325 (2004).

 

12. Kuş, İ., A. Songur, C. Özoğul, A. Kavaklı, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Effects of photoperiod on the ultrastructure of Leydig cells in rat," Arch. Androl., 50(3), 193-200 (2004).

 

13. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, O. A. Özen, A. Ö. Türkoğlu, H. Pekmez, A. Songur ve H. Keleştimur, "Light and electron microscopic examination of pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness," Neuroendocrinol Lett., 25(1/2), 102-108 (2004).

 

14. Öner, H., İ. Kuş, J. Öner, M. Ögetürk, E. Ozan ve A. Ayar, "Possible effects of melatonin on thymus gland after pinealectomy in rats," Neuroendocrinol Lett., 25(1/2), 115-118 (2004).

 

15. Ögetürk, M., İ. Kuş, A. Kavaklı, İ. Zarasız, N. İlhan ve M. Sarsılmaz, "Effects of melatonin on carbon tetrachloride-induced changes in rat serum," J Physiol Biochem., 60(3), 205-210 (2004).

 

16. Kuş, İ., N. Çolakoğlu, H. Pekmez, D. Seçkin, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats," Acta Histochem., 106(4), 289-297 (2004).

 

17. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, N. Çolakoğlu, A. Kükner, O. A. Özen, B. Yılmaz ve H. Keleştimur, "Pinealectomy increases and exogenous melatonin decreases leptin production in rat anterior pituitary cells: an immunohistochemical study," Physiol. Res., 53(4), 403-408 (2004).

 

18. Ögetürk, M., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, İ. Zarasız, N. İlhan ve M. Sarsılmaz, "Caffeic acid phenethyl ester protects kidneys against carbon tetrachloride toxicity in rats," J Ethnopharmacol., 97(2), 273-280 (2005).

 

19. Ögetürk, M., İ. Kuş, A. Kavaklı, J. Öner, A. Kükner ve M. Sarsılmaz, "Reduction of carbon tetrachloride-induced nephropathy by melatonin administration," Cell Biochem. Funct., 23(2), 85-92 (2005).

 

20. Kuş, İ., M. Ögetürk, H. Öner, Ş. Şahin, H. Yekeler ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of melatonin against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats: a light microscopic and biochemical study," Cell Biochem. Funct., 23(3), 169-174 (2005).

 

21. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, S. Canpolat, B. Yılmaz, H. Keleştimur, N. Akpolat ve C. Özoğul, "Immunohistochemical, histological and ultrastructural evaluation of the effects of leptin on testes in mice," Arch. Androl., 51(5), 395-405 (2005).

 

22. Özen, OA., N. Akpolat, A. Songur, İ. Kuş, İ. Zarasız, V.H. Özaçmak, ve M. Sarsılmaz, "Effect of formaldehyde inhalation on Hsp70 in seminiferous tubules of rat testes: an immunohistochemical study," Toxicology and Industrial Health., 21(10), 249-254 (2005).

 

23. Zararsız İ., İ. Kuş, N. Akpolat, A. Songur, M. Ögetürk ve M. Sarslmaz, "Protective effects of omega-3 essential fatty acids against formaldehyde-induced neuronal damage in prefrontal cortex of rats," Cell Biochem. Funct., 24 (3), 237-244 (2006).

 

24. Ozyurt, H., H. Pekmez, BS. Parlaktaş, İ. Kuş, B. Özyurt ve M. Sarsılmaz, "Oxidative stress in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effect of caffeic acid phenethyl ester (cape)," Asian Journal of Andrology., 8(2), 189-193 (2006).

 

25. Zararsiz İ, M.F. Sönmez, H.R. Yılmaz, U. Taş, İ. Kuş, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, "Effects of w-3 essential fatty acids against formaldehyde-induced nephropathy in rats," Toxicology and Industrial Health., 22(5), 223-229 (2006).

 

26. Ozyurt, B., M. Sarsılmaz, N. Akpolat, H. Ozyurt, O. Akyol, H. Herken ve İ. Kuş, "The protective effects of omega-3 fatty acids against MK-801-induced neurotoxicity in prefrontal cortex of rat," Neurochem Int., 50(1), 196-202 (2007).

 

 

 

27. Kuş, İ., N. Colakoglu, M. Ogeturk, M.A. Kuş, O.A. Ozen ve M. Sarsılmaz, "Effects of testosterone on leptin production in anterior pituitary cells of rats: an immunohistochemical study," Systems Biology in Reproductive Medicine., 53(2), 79-82 (2007).

28. Kavaklı A., E. Köse, İ. Kuş, İ. Zararsız, N. Akpolat ve M. Sarsılmaz, "Protective effect of omega-3 fatty acids in a rat focal cerebral ischemia-reperfusion model," Neurosciences., 12(3), 198-201 (2007).

 

29. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, M. Ögetürk, H. Özyurt, A.O. Türkoğlu, ve M. Sarsılmaz, "The protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against liver damage induced by cigarette smoke inhalation in rats," Cell Biochem. Funct., 25(4), 395-400 (2007).

 

30. Zararsız, İ., İ. Kuş, M. Ögetürk, N. Akpolat, E. Köse, S. Meydan ve M. Sarsılmaz, "Melatonin prevents formaldehyde-induced neurotoxicity in prefrontal cortex of rats: an immunohistochemical and biochemical study," Cell Biochem. Funct., 25(4), 413-418 (2007).

 

31. Zararsız, İ., M. Sarsılmaz, U. Taş, İ. Kuş, S. Meydan vr E. Ozan, "Protective effect of melatonin against formaldehyde-induced kidney damage in rats," Toxicology and Industrial Health., 23(10), 573-579 (2007).

 

32. Ögetürk, M., İ. Kuş, H. Pekmez, Ş. Şahin ve M. Sarsılmaz, "Inhibition of carbon tetrachloride–mediated apoptosis and oxidative stress by melatonin in experimental liver fibrosis," Toxicology and Industrial Health., 24(4), 201-208 (2008).

 

33. Özen, O.A., M. Kuş, İ. Kuş, O. Alkoç ve A. Songur, "Protective effects of melatonin against formaldehyde-induced oxidative damage and apoptosis in testes of rats: An immunohistochemical and biochemical study," Systems Biology in Reproductive Medicine., 54(4/5), 169-176 (2008).

 

34. Ögetürk, M., İ. Kuş, "The effect of propolisis and mesalazine on bacterial translocation in an experimental colitis model," Saudi Med J., 29(3), 471 (2008).

 

35. Öner, J., İ. Kuş, ve H. Öner, "Melatonin Increases the Expression of Insulin-like Growth Factor I in Rats with Carbontetrachlorid-Induced Hepatic Damage", J. Anim. Vet. Adv., 8(11), 2256-2261 (2009).

 

36. Pekmez, H., M. Ögetürk, H. Özyurt, M.F. Sönmez, N. Çolakoğlu, ve İ. Kuş, "Ameliorative effect of caffeic acid phenethyl ester on histopathological and biochemical changes induced by cigarette smoke in rat kidney," Toxicology and Industrial Health., 26(3), 175-182 (2010).

 

37. Özen, O.A., İ. Kuş, S. Bakırdere, M. Sarsılmaz, ve M. Yaman, "Effects of formaldehyde inhalation on zinc, copper and iron concentrations in liver and kidney of male rats," Biol. Trace Elem. Res., DOI 10.1007/s12011-010-8686-1 (2010).

 

38. Meydan, S., İ. Kuş, U. Taş, M. Ögetürk, E. Sancakdar, D. Dabak, İ. Zararsız, ve M. Sarsılmaz, "Effects of Testosterone on Orchiectomy-induced Oxidative Damage in the Rat Hippocampus," Journal of Chemical Neuroanatomy., 40, 281-285 (2010).

 

39. Ögetürk, M., E. Köse, M. Sarsılmaz, B. Akpınar, İ. Kuş, ve S. Meydan, "Effects of lemon essential oil aroma on the learning behaviours of rats," Neurosciences., 15(4), 292-293 (2010).

40. Colakoglu N, Kus I, Kukner A, Pekmez H, Ozan E, Sarsilmaz M, "Protective Effects of CAPE on Liver Injury Induced by CCL(4): An Electron Microscopy Study," Ultrastruct Pathol. 35(1), 26-30 (2011).

 

41. Taş, U., M. Ögetürk, S. Meydan, İ. Kuş, T. Kuloğlu, N. İlhan, E. Köse, M. Sarsılmaz, "Hepatotoxic activity of toluene inhalation and protective role of melatonin," Toxicology and Industrial Health., DOI: 10.1177/0748233710389853 (2011).

 

42. Karaca, Ö., T. Ertekin, Ö. Canoz, H. Ülger, H. Soysal, İ. Kuş, "Effect of endostatin on 1,2-dimethylhydrazine-induced colon tumor in mice," Toxicology and Industrial Health., DOI: 10.1177/0748233711401265 (2011).

 

 

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

1. Ortuğ, G., S. Özer ve İ. Kuş, "A comparative light and scanning electron microscopic (sem) study on joint surfaces of articulatio atlanto-axialis mediana (AAAM) in rat and rabbit", Joint Meeting, Olsztyn, Vol. 1, 153, 1997.

 

2. Sarsılmaz, M., İ. Kuş, B. Yılmaz, A. Kükner ve H. Keleştimur, "Effects of melatonin on the ultrastructure of Leydig cells in the pinealectomized rat", Journal of Reproduction and Fertility (Society For The Study of Fertility, Annual Conference), Glasgow, Vol. 21, 43-44, 1998.

 

3. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, B. Yılmaz, H. Öner ve H. Keleştimur, "Effects of orchidectomy followed by testosterone propionate administration on the ultrastructure of rat pinealocytes", Journal of Reproduction and Fertility (Society For The Study of Fertility, Annual Conference), Glasgow, Vol. 21, 44, 1998.

 

4. Ögetürk, M., A.O. Sağıroğlu, M. Sarsılmaz ve İ. Kuş, "Anthropometric measurements of the head in the schizophrenic patients: a comparative study", IVth International Anthropological Congress of Ales Hrdlicka, Prague and Humpolec, 109, 1999.

 

5. Sarsılmaz, M., A. Songur, İ. Kuş, Özen, O. A., H. Özyurt ve Ö. Akyol, "The effects of omega-3 fatty acids on some oxidant and antioxidant parameters ın rat corpus striatum", FENS 3rd  Forum of European Neuroscience, Paris, Vol. 1, 492, 2002.

 

6. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, N. Çolakoğlu, A. Kükner, O. A. Özen, B. Yılmaz ve H. Keleştimur, "Effects of melatonin on the regulation of leptin production in rat anterior pituitary cells", 23rd Joint Meeting of the British Endocrine Societies, Brighton, Vol. 7, p162, 2004.

 

7. Kuş, İ., S. Canpolat, N. Akpolat, C. Özoğul, B. Yılmaz, M. Sarsılmaz ve H. Keleştimur, "Ultrastructural and immunohistochemical examination of effects of leptin on testis in mice", 23rd Joint Meeting of the British Endocrine Societies, Brighton, Vol. 7, p183, 2004.

 

8. Kuş, İ., A. Songur, C. Özoğul, A. Kavaklı, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Ultrastructural examination of Leydig cells in rats exposed to long and short photoperiod", the 3rd Regional Congress of International Society of Psychoneuroendocrinology, Nevşehir, Vol. 8, p12, 2004.

 

9. Kuş, İ., N. Akpolat, H. Öner, A. Ayar, H. Pekmez, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz, "The effects of photoperiod on testes in rat: a morphometric and immunohistochemical study", the 3rd Regional Congress of International Society of Psychoneuroendocrinology, Nevşehir, Vol. 8, p26, 2004.

 

10. Pekmez, H., N. Çolakoğlu, İ. Zarasız, İ. Kuş, H.R. Yılmaz ve M. Sarsılmaz, "The effect of melatonin hormone on formaldehyde-induced liver injury: a light microscopy and biochemical study", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, p447, 2005.

 

11. Kuş, İ., M. Ögetürk, H. Öner, Ş. Şahin, H. Yekeler ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of melatonin against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats: a light microscopic and biochemical study", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp347, 2005.

 

12. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, M. Ögetürk, H. Özyurt, A.Ö. Türkoğlu ve M. Sarsılmaz, "The protective effects of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) against liver damage induced by cigarette inhalation in rats", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp448, 2005.

 

13. Türkoğlu, A.Ö., M. Sarsılmaz, İ. Kuş, A. Songur, H. Özyurt ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) against formaldehyde-induced neuronal damage in hippocampus of rats", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp578, 2005.

 

14. Zararsız, İ., M.F. Sönmez, H.R. Yılmaz, U. Taş, İ. Kuş, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, "Effects of omega-3 essential fatty acids against formaldehyde induced nephropathy in rats", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp630, 2005.

 

15. Çolakoğlu, N., İ. Kuş, A. Kükner, H. Pekmez, E. Ozan ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) on carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp137, 2005.

 

16. Kuş, İ., İ. Zararsız, N. Akpolat, M. Ögetürk, E. Köse, S. Meydan ve M. Sarsılmaz, "Melatonin prevents formaldehyde-induced neurotoxicity in prefrontal cortex of rats", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp348, 2005.

 

17. Özyurt, B., H. Özyurt, A. Songur, N. Akpolat, İ. Kuş, A.Ö. Türkoğlu, İ. Zarasız ve M. Sarsılmaz, "The investigation of apoptotic changes and macromolecular oxidation in prefrontal cortex of rat brain in an experimental schizophrenia model and the protective effects of melatonin", 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, Vol. 1, pp431, 2005.

 

18. Özyurt, H., H. Pekmez, S. Parlaktaş, İ. Kuş, B. Özyurt, S. Sahin ve M. Sarsılmaz, "Oxidative stres in testicular tissues of rats exposed to cigarette smoke and protective effects of CAPE", 31st FEBS CONGRESS, Molecules in Health & Disease, İstanbul, Vol.1, pp346, 2006.

 

19. Özyurt, B., H. Özyurt, S. Sahin, İ. Kuş, O. Akyol, M. Sarsılmaz ve İ. Zararsız, "In prefrontal cortex of rat brain in an experimental psychosis model and the protective effect of melatonin", 31st FEBS CONGRESS, Molecules in Health & Disease, İstanbul, Vol.1, pp364, 2006.

 

20. Ögetürk, M., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, M.A. Kuş, O.A. Özen, ve M. Sarsılmaz, "Photoperiodic regulation of leptin synthesis in anterior pituitary gland of rats", 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, İstanbul, Vol.31, PO.205, 2009.

 

21. Taş, U., M. Ögetürk, S. Meydan, İ. Kuş, N. İlhan, ve M. Sarsılmaz, "Biochemical assesment of melatonin in experimental toluene hepatotoxicity", 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, İstanbul, Vol.31, PO.102, 2009.

 

22. Meydan, S., İ. Kuş, U. Taş, M. Ögetürk, H. Sapmaz, E. Sancakdar, ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of testosterone against orchidectomy-induced oxidative damage in hippocampus of rats", 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, İstanbul, Vol.31, PO.98, 2009.

 

23. Sarsılmaz, M., E. Köse, M. Ögetürk, B. Akpınar, İ. Kuş, ve S. Meydan, "The effects of lemon oil aroma on the learning behaviours of rats", 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, İstanbul, Vol.31, PO.16, 2009.

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Sağıroğlu, A. O., M. Ögetürk, M. Sarsılmaz,  O. A. Özen ve İ. Kuş, "Vv. jejunales'in portal dolaşıma v. splenica yoluyla katılım varyasyonu", Fırat Tıp Dergisi, 1, 100-103 (1996).

 

2. Özveren, F., C. Topsakal, İ. Ziyal, C. Türkmen, A. O. Sağıroğlu ve İ. Kuş, "Surgical techniques for far lateral lumbar disc herniations", Turkish Neurosurgery, 8, 91-95 (1998).

 

3. Sarsılmaz, M., O. A. Özen, N. Akpolat, İ. Kuş ve A. Songur, "Subakut dönemde solunan formaldehitin sıçanların Leydig hücreleri üzerindeki histopatolojik etkileri", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13, 37-40 (1999).

 

4. Kuş, İ., M. Sarsılmaz,  M. Ögetürk, O. A. Özen ve H. Pekmez, "Sıçanlarda melatoninin testisler üzerine etkisinin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", Fırat Tıp Dergisi, 2, 13-21 (2000).

 

5. Kuş, İ., ve O. A. Özen, "Pineal bezin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi", Fırat Tıp Dergisi, 6, 436-441 (2001).

 

6. Kuş, İ., H. Öner, A. Songur ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda ovarektominin ve ovarektomi sonrası uygulanan östrojenin pineal bez üzerine etkisi: ışık mikroskobik çalışma", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, 9-17 (2002).

 

7. Kuş, İ., ve M. Sarsılmaz, "Pineal bezin morfolojik yapısı ve fonksiyonları", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 221-226 (2002).

 

8. Ögetürk, M., H. Öner, İ. Kuş, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, "İnsana ait ligamentum capitis femoris'in ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi", Morfoloji Dergisi, 10, 36-39 (2002).

 

9. Kavaklı, A., M. Ögetürk, İ. Kuş, H. Pekmez, A. Ö. Türkoğlu ve M. Sarsılmaz, "Tıp öğrencisi bakış açısıyla Latince terminoloji", Tıp Eğitimi Dünyası, 10 Ocak, 2-6 (2003).

 

10. Ögetürk, M., A. Kavaklı, İ. Kuş, A. Songur, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Tıp öğrencileri nasıl bir anatomi eğitimi istiyor?", Tıp Eğitimi Dünyası, 10 Ocak, 7-13 (2003).

 

11. Kuş, İ., J. Öner, A. Songur, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz,  "Sıçanlarda melatonin hormonunun tiroid folliküler hücreleri üzerine etkisi: AgNOR boyama ve elektron mikroskobik çalışma", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19, 1-8, (2003).

 

12. Kuş, İ., A. Songur, M. Ögetürk, O. A. Özen, H. Pekmez ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda testosteron hormonunun pineal bez üzerine etkisi: ışık mikroskobik çalışma", Fırat Tıp Dergisi, 8, 1-6, (2003).

 

13. Pekmez, H., M. F. Sönmez, İ. Kuş, A. Ö. Türkoğlu, M. Ögetürk, E. Ozan ve M. Sarsılmaz, "Sıçan akciğerinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)' in koruyucu etkisi", Fırat Tıp Dergisi, 8, 133-137 (2003).

 

14. Kuş, İ., H. Öner, M. Ögetürk, A. Kavaklı, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Pinealektomili sıçanlarda tiroid parafolliküler hücrelerinin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi", Fırat Tıp Dergisi, 8, 197-200 (2003).

 

15. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, H. Özyurt, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Sıçan testisinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)' in koruyucu etkisi", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20, 1-5 (2004).

16. Pekmez, H., İ. Kuş, M. Ögetürk, S. Kutlu, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda oksitosinle indüklenmiş myometriyum kasılmaları üzerine melatonin hormonunun etkisi", Fırat Tıp Dergisi, 9, 1-5 (2004).

 

17. Kavaklı, A., H. Yıldırım, H. B. Altınsoy, M. Ögetürk, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Bilgisayarlı tomografi kullanılarak aksesuar hava hücrelerinin morfometrik incelenmesi", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20, 60-65 (2004).

 

18. Zararsız, İ., İ. Kuş, H. R. Yılmaz, H. Pekmez, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", Fırat Tıp Dergisi, 9, 35-39 (2004).

 

19. Zararsız, İ., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, H. Pekmez, H. R. Yılmaz ve M. Sarsılmaz, "Formaldehit maruziyeti sonucu sıçan akciğerinde oluşan oksidatif hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisi: Işık mikroskobik ve biyokimyasal çalışma", Van Tıp Dergisi, 11, 105-112 (2004).

 

20. Kuş, İ., İ. Zararsız, H. R. Yılmaz, A. Ö. Türkoğlu, H. Pekmez ve M. Sarsılmaz, "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13, 1-7 (2004).

 

21. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, İ. Zararsız, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda sigara inhalasyonu sonucu prefrontal kortekste oluşan yapısal değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13, 18-25 (2004).

 

22. Zararsız, İ., M. F. Sönmez, H. R. Yılmaz, H. Pekmez, İ. Kuş ve M. sarsılmaz, "Sıçanlarda formaldehit uygulamasıyla akciğerlerde oluşan hasar üzerine omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20, 93-98 (2004).

 

23. Songur, A., İ. Kuş, Ş. Şahin, S. Söğüt, O. A. Özen, M. Yaman ve M. Sarsılmaz, "The changes of zinc, copper and iron levels in lung tissue after formaldehyde inhalation during the early postnatal period of rats", European Journal of General Medicine, 2, 62-68 (2005).

 

24. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, M. Ögetürk, T. Kuloğlu, ve M. Sarsılmaz, "Pinealektomili sıçanlarda uterusun ışık mikroskop düzeyde incelenmesi," Fırat Tıp Dergisi, 10, 92-95 (2005).

 

 

25. Özen, OA., A. Songur, N. Akpolat, İ. Kuş, O. Baş, ve M. Sarsılmaz, "Erişkin Sıçan Testisinin Seminifer Tübüllerinde Isı Şoku 70 Proteininin Gösterilmesi: Bir İmmunohistokimyasal Çalışma," Kocatepe Tıp Dergisi, 7(2), 23-26 (2006).

 

26. Ögetürk, M., U. Taş, S. Meydan, E. Köse, İ. Zararsız, İ. Kuş ve A. Kavaklı, "Anormal yerleşimli sigmoid kolon olgusu," Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, 87-89 (2007).

 

27. Köse, E., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, İ. Kuş, A. Kavaklı ve İ. Zararsız, "Öğrenme davranışlarında gül esans yağ aromasının rolü: Deneysel bir çalışma," Fırat Tıp Dergisi, 12, 159-162 (2007).

 

28. Kuş, İ., İ. Zararsız, M. Ögetürk ve H.R. Yılmaz, "Formaldehit nörotoksisitesine bağlı hipokampusta gelişen oksidatif hasar ve melatonin hormonunun koruyucu etkisi: Deneysel bir çalışma", Fırat Tıp Dergisi, 12, 256-260 (2007).

 

29. Kavaklı, A., H. Yıldırım, M. Ögetürk, İ. Kuş, E. Köse ve M. Sarsılmaz, "Pediküler kemik defektinin eşlik ettiği asemptomatik adult diastematomyelia: BT ve MRG bulguları," Fırat Tıp Dergisi, 12, 303-305 (2007).

 

30. Türkoğlu, A.Ö., M. Sarsılmaz, İ. Kuş, A. Songur, H. Özyurt, N. Akpolat ve M. Ögetürk, "Caffeic acid phenetyl ester (CAPE) prevents formaldehyde-induced neuronal damage in hippocampus of rats," Neuroanatomy, 8, 67-71 (2007).

 

31. Kuş, İ., İ. Zararsız, M. Ögetürk, H.R. Yılmaz ve M. Sarsılmaz, "Deneysel formaldehit toksisitesinde testis SOD, GSH-Px, MDA düzeyleri ve ω-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi," Fırat Tıp Dergisi, 13, 1-4 (2008).

 

32. Zararsız, İ., M. Ögetürk, E. Köse, S. Meydan, U. Taş, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Musculus brachioradialis'in bölünmüş tendonu arasında ramus superficialis nervi radialis'in sıkışması (Wartenberg Sendromu): Nadir bir anatomik varyasyon," Fırat Tıp Dergisi, 13, 159-162 (2008).

 

33. Zararsız, İ., İ. Kuş, H.R. Yılmaz, E. Köse ve M. Sarsılmaz, "Deneysel formaldehit toksisitesi sonucu hipokampusta oluşan doku hasarına karşı omega-3 yağ asitlerinin antioksidan etkileri," Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, 59-64 (2008).

 

34. Pekmez, H., N. Çolakoğlu, İ. Zararsız, İ. Kuş, M. Ögetürk, H. R. Yılmaz ve M. Sarsılmaz, "The effect of melatonin hormone on formaldehyde-induced liver injury: A light microscopic and biochemical study," Fırat Tıp Dergisi, 13, 92-97 (2008).

 

35. Kuş, İ., İ. Zararsız, N. Akpolat, M. Ögetürk, M.A. Kuş, O.A. Özen ve M. Sarsılmaz, "Deneysel formaldehit zehirlenmesinde omega-3 yağ asitlerinin testislerdeki antiapopitotik etkileri: İmmunohistokimyasal bir çalışma," Fırat Tıp Dergisi, 13, 162-166 (2008).

 

36. Türkoğlu, A. Ö., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, İ. Kuş ve A. Songur, "Beneficial effects of caffeic acid phenethyl ester on formaldehyde-induced learning and memory disabilities: A labyrinth test performance study," Erciyes Tıp Dergisi, 30, 211-217 (2008).

 

37. Ögetürk M., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, M.A. Kuş,  O.A. Özen ve M. Sarsılmaz, "Photoperiodic regulation of leptin synthesis in anterior pituitary gland of rats," Erciyes Tıp Dergisi, 31, 93-98 (2009).

 

38. Ögetürk, M., N. Çolakoğlu, M.A. Kuş, İ. Kuş, ve M. Sarsılmaz, "Karbon tetraklorür ile oluşturulan deneysel akciğer hasarında kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkinliği," Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 57-61 (2009).

 

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Özveren, F., A. O. Sağıroğlu, İ. Kuş, F. Erol, M. Sarsılmaz ve İ. Ziyal, "Torakal intervertebral disk mesafesine lateral kosta-transversektomi ile ulaşım: mikroanatomik çalışma", Türk Nöroşiruji Kongresi, Cilt I, 47, Antalya, 1997.

 

2. Kuş, İ., M. Sarsılmaz,  M. Ögetürk, O. A. Özen ve H. Pekmez, "The morphological examination of the effects of testosterone hormone on the pineal gland in rats", 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Cilt I, P29, Elazığ, 1999.

 

3. Öner, H., İ. Kuş, E. Ozan ve M. Ögetürk, "Effects of melatonin on the ultrastructure of thymus in the pinealectomized rats", 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Cilt I, P33, Bursa, 1999.

 

4. Kuş, İ., M. Sarsılmaz,  M. Ögetürk, O. A. Özen ve H. Pekmez, "Sıçanlarda melatoninin testisler üzerine etkisinin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", V. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA49, Beldibi-Antalya, 1999.

 

5. Ögetürk, M., A.O. Sağıroğlu, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Şizofrenik hastalarda antropometrik ölçümler: baş ve burun", V. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PB79, Beldibi-Antalya, 1999.

6. Sağıroğlu, A.O., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, İ. Kuş ve G. Esen, "Truncus brachiocephalicus ile a. carotis communis sinistra'nın ortak bir kütükle arcus aorta'dan ayrılma olgusu", V. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA25, Beldibi-Antalya, 1999.

 

7. Kuş, İ., ve O. A. Özen, "Sıçan pineal bezinin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi", XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve "Workshop"u, Cilt I, P76, Kayseri, 2000.

 

8. Sarsılmaz, M., O. A. Özen, İ. Kuş ve A. Songur, "Subakut dönemde solunan formaldehitin sıçanların Leydig hücreleri üzerindeki histopatolojik etkileri", XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve "Workshop"u, Cilt I, P26, Kayseri, 2000.

 

9. Kuş, İ., N. Akpolat, O. A. Özen, A. Songur, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda melatoninin Leydig hücreleri üzerine etkisinin immunohistokimyasal düzeyde incelenmesi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA54, Edirne, 2001.

 

10. Özen, O. A., A. Songur, Y. Gümüşalan, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Nazal mukozaya sitotoksik dozda solunan formaldehitin sıçan testis dokusuna etkilerinin morfolojik olarak incelenmesi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA45, Edirne, 2001.

 

11. Özen, O. A., A. Songur, N. Akpolat, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Yetişkin sıçanların spermatogenik hücrelerinde ısı şoku protein 70 lokalizasyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA48, Edirne, 2001.

 

12. Songur, A., O. A. Özen, N. Akpolat, İ. Kuş, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Solunan formaldehitin yenidoğan sıçan beyin korteksindeki ısı şoku protein 70 sentezine etkisi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA49, Edirne, 2001.

 

13. Özen, O. A., M. Sarsılmaz, İ. Kuş, M. Ögetürk ve A. Songur, "Yetişkin sıçan testisindeki testosteron lokalizasyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi: bir immunohistokimyasal çalışma", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA51, Edirne, 2001.

 

14. Ögetürk, M., H. Öner, İ. Kuş, A. Kavaklı ve M. Sarsılmaz, "İnsana ait lig. capitis femoris'in ışık mikroskobik düzeyde incelenmesi", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PA72, Edirne, 2001.

15. Kavaklı, A., H. Yıldırım, M. Cihangiroğlu, M. Ögetürk, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Diastematomyelia (Olgu sunumu)", VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, PB99, Edirne, 2001.

16. Kuş, İ., H. Öner H, A. Songur ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda ovarektominin ve ovarektomi sonrası uygulanan östrojenin pineal bez üzerine etkisi: ışık mikroskobik çalışma", I. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Cilt I, P65, Eskişehir, 2002.

 

17. Sarsılmaz, M., A. Songur, İ. Kuş, M. Güleç, S. Söğüt ve Ö. Akyol, "Balık omega-3 yağ asitlerinin sıçan hipokampusunda oksidan/antioksidan sistemler üzerine olan etkileri", I. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Cilt I, P87, Eskişehir, 2002.

 

18. Sarsılmaz, M., A. Songur, İ. Kuş, O. A. Özen, H. Özyurt ve Ö. Akyol, "Diyete eklenen balık omega-3 yağ asitlerinin sıçan corpus striatum'unda bazı oksidan ve antioksidan parametreler üzerinde meydana getirdiği değişiklikler", I. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Cilt I, P90, Eskişehir, 2002.

 

19. Kavaklı, A., M. Ögetürk, İ. Kuş, H. Pekmez, A.Ö. Türkoğlu ve M. Sarsılmaz, "Tıp öğrencisi bakış açısıyla latince terminoloji", Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı II, 2002 Prof. Dr. İsmail Ulutaş Sempozyumu, Cilt I, P1, Sivas, 2002.

 

20. Ögetürk, M., A. Kavaklı, İ. Kuş, A. Songur, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz M, "Tıp öğrencileri nasıl bir anatomi eğitimi istiyor?", Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı II, 2002 Prof. Dr. İsmail Ulutaş Sempozyumu, Cilt I, P3 Sivas, 2002.

 

21. Kuş, İ., H. Öner, M. Ögetürk, A. Kavaklı, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Pinealektomili sıçanlarda tiroid parafolliküler hücrelerinin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi", XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Cilt I, P25, Kayseri, 2003.

 

22. Kuş, İ., O. A. Özen, A. Songur, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda melatonin hormonunun serum testosteron düzeyleri üzerine etkisi", XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Cilt I, P44, Kayseri, 2003.

 

23. Kuş, İ., M. Sarsılmaz,  O. A. Özen, A. Ö. Türkoğlu, H. Pekmez ve A. Songur, "Ultrastructural examination of the pineal gland in rats exposed to constant light and constant darkness", II. National Congress of Neuroscience, Vol. II, P48, Bursa, 2003.

 

24. Özyurt, B., A. Songur, İ. Kuş, M. Ögetürk, M. Namlı, Ö. Akyol ve M. Sarsılmaz, "Şizofrenide dermatoglifik analizler", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P30, Diyarbakır, 2003.

 

25. Ögetürk, M., İ. Kuş, A. Kavaklı, J. Öner, A. Ayar, A. Kükner ve M. Sarsılmaz, "Melatonin uygulanmasıyla karbon tetraklörür nefropatisinin gerilemesi", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P110, Diyarbakır, 2003.

 

26. Kuş, İ., M. Ögetürk, A. Kavaklı, İ. Zararsız, B. Özyurt ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda melatonin hormonunun testisler üzerine etkisi: immunohistokimyasal, ışık ve elektron mikroskobik çalışma", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, S33, Diyarbakır, 2003.

 

27. Kavaklı, A., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, İ. Kuş ve M. F. Özveren, "Geçici serebral iskemi-reperfüzyon modeli: intraluminal iplik ile a. cerebri media okluzyonu", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, S52, Diyarbakır, 2003.

 

28. Kuş, İ., J. Öner, A. Songur, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda melatonin hormonunun tiroid folliküler hücreleri üzerine etkisi: AgNOR boyama ve elektron mikroskobik çalışma", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P113, Diyarbakır, 2003.

 

29. Kavaklı, A., H. Yıldırım, H. B. Altınsoy, M. Ögetürk, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "BT kullanılarak aksesuar hava hücrelerinin morfometrik incelenmesi", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P108, Diyarbakır, 2003.

 

30. Songur, A., M. Yağmurca, O. A. Özen, İ. Kuş, A. Nacar ve M. Sarsılmaz, "Erken postnatal dönemde solunan formaldehitin rat adrenal bezine etkilerinin morfolojik olarak incelenmesi", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P137, Diyarbakır, 2003.

 

31. Kuş, İ., M. Sarsılmaz, O. A. Özen, A. Ö. Türkoğlu, H. Pekmez ve A. Songur, "Sürekli ışık ve sürekli karanlığa maruz bırakılan sıçanlarda pineal bezin ışık mikroskop düzeyde incelenmesi", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P114, Diyarbakır, 2003.

 

32. Ögetürk, M., İ. Kuş, A. Kavaklı, N. İlhan ve M. Sarsılmaz, "Karbon tetraklörüre bağlı olarak bazı kan değerlerinde ortaya çıkan değişiklikler üzerine melatoninin etkisi", VII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P109, Diyarbakır, 2003.

 

33. Zararsız, İ., İ. Kuş, N. Akpolat, A. Songur, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of omega-3 fatty acids against formaldehyde-induced neuronal damage in prefrontal cortex of rats", III. National Congress of Neuroscience, Vol. III, P44, Denizli, 2004.

 

34. Kuş, İ., H. Öner, C. Özoğul, İ. Zararsız, O. A. Özen ve M. Sarsılmaz, "Effects of estrogen hormone on the pineal gland in rat: an electron microscopic study", III. National Congress of Neuroscience, Vol. III, P53, Denizli, 2004.

 

35. Özyurt, B., H. Özyurt, N. Akpolat, H. Herken, İ. Kuş, Ö. Akyol ve M. Sarsılmaz, "The investigation of apoptotic changes and macromoleculer oxidation in prefrontal cortex of rat brain in an experimental psychosis model and the protective effects of omega-3 fatty acids", III. National Congress of Neuroscience, Vol. III, P45, Denizli, 2004.

 

36. Zararsız, İ., İ. Kuş, H. R. Yılmaz, H. Pekmez, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, S36, Konya, 2004.

 

37. Pekmez, H., İ. Kuş, M. Ögetürk, S. Kutlu, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda oksitosinle indüklenmiş miyometriyum kasılmaları üzerine melatonin hormonunun etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P110, Konya, 2004.

 

38. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, H. Özyurt, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Sıçan testisinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in koruyucu etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P111, Konya, 2004.

 

39. Zararsız, İ., M. F. Sönmez, H. R. Yılmaz, H. Pekmez, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda formaldehit uygulamasıyla akciğerlerde oluşan histolojik hasar üzerine omega-3 yağ asitlerinin koruyucu etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P114, Konya, 2004.

 

40. Kuş, İ., N. Çolakoğlu, H. Pekmez, D. Seçkin, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Sıçanlarda karbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer hasarına karşı kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in koruyucu etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P115, Konya, 2004.

 

41. Ögetürk, M., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, İ. Zararsız, N. İlhan ve M. Sarsılmaz, "Kafeik asit fenetil ester'in ratlarda karbon tetraklorür ile oluşturulmuş böbrek hasarına karşı etkileri", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P118, Konya, 2004.

 

42. Türkoğlu, A. Ö., M. Sarsılmaz, İ. Kuş, M. Ögetürk, A. Songur ve N. Akpolat, "Sıçan hipokampusunda formaldehit maruziyeti ile oluşan nöronal hasara karşı kafeik asit fenetil esterin (CAPE) etkileri", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P141, Konya, 2004.

 

43. Kuş, İ., İ. Zararsız, H. R. Yılmaz, A. Ö. Türkoğlu, H. Pekmez ve M. Sarsılmaz, "Sıçan prefrontal korteksinde formaldehit maruziyetiyle oluşan oksidatif hasara karşı melatonin hormonunun koruyucu etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P157, Konya, 2004.

 

44. Pekmez, H., M. F. Sönmez, İ. Kuş, A. Ö. Türkoğlu, M. Ögetürk, E. Ozan ve M. Sarsılmaz, "Sıçan akciğerinde sigara maruziyeti ile oluşan histolojik değişiklikler üzerine kafeik asit fenetil ester (CAPE)'in koruyucu etkisi", VIII. Ulusal Anatomi Kongresi, Cilt I, P171, Konya, 2004.

 

45. Zararsız, İ., M. Sarsılmaz, U. Taş, İ. Kuş, S. Meydan ve E. Ozan, "Protective effects of melatonin against formaldehyde-induced kidney damage in rats", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

46. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, M. Ögetürk, T. Kuloğlu ve M. Sarsılmaz, "Light microscopic examination of uterus in pinealectomized rats", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

47. Ögetürk, M., U. Taş, S. Meydan, E. Köse, İ. Zararsız, İ. Kuş ve A. Kavaklı, "An abnormally situated sigmoid colon", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

48. Pekmez, H., İ. Kuş, N. Çolakoğlu, İ. Zararsız, M. Ögetürk ve M. Sarsılmaz, "Effects of CAPE on structural changes in the prefrontal cortex induced by cigarette inhalation in rats", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

49. Kuş, İ., N. Çolakoğlu, M. Ögetürk, M.A. Kuş, O.A. Özen ve M. Sarsılmaz, "Effects of testosterone on leptin production in anterior pituitary cells of rats: An immunohistochemical study", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

50. Köse, E., M. Sarsılmaz, M. Ögetürk, İ. Kuş, A. Kavaklı ve İ. Zararsız, "The effects of rose essential oil aroma on the learning behaviours of rats as an aromatic stimulus", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

51. Kavaklı, A., E. Köse, İ. Kuş, İ. Zararsız, N. Akpolat ve M. Sarsılmaz, "Protective effects of omega-3 fatty acids in a rat focal cerebral ischemia-reperfusion model", 10th National Congress of Anatomy, Vol.5, P155, Bodrum, 2006.

 

52. Köse, E., M. Sarsılmaz, S. Meydan, M. Sönmez, İ. Kuş ve A. Kavaklı, "The effect of lavender oil on serum testosterone levels and epididymal characteristics of formaldehyde treated male rats", 11th National Congress of Anatomy, Vol.1, P131, Denizli, 2007.

 

53. Kuş, İ., İ. Zararsız, M. Ögetürk, H.R. Yılmaz ve M. Sarsılmaz, "Testicular SOD, GSH-Px and MDA levels in experimental toxicity of formaldehyde and protective effect of omega-3 fatty acids", 11th National Congress of Anatomy, Vol.1, P124, Denizli, 2007.

 

54. Zararsız, İ., İ. Kuş, H.R. Yılmaz, E. Köse ve M. Sarsılmaz, "Antioxidant effects of omega-3 fatty acids on experimental formaldehyde toxicity induced injury of hippocampus", 11th National Congress of Anatomy, Vol.1, P111, Denizli, 2007.

55. Kuş, M.A., O.A. Özen, İ. Kuş, O. Alkoç ve A. Songur, "The protective effects of melatonin hormone on morphological changes in testes induced by exposure of formaldehyde in rats", 11th National Congress of Anatomy, Vol.1, O24, Denizli, 2007.

 

56. Zararsız, İ., M. Ögetürk, E. Köse, U. Taş, S. Meydan, İ. Kuş ve M. Sarsılmaz, "Compression of superficial of radial nevre between the split tendons of brachioradial muscle (Wartenberg's syndrome): a rare anatomical variation", 11th National Congress of Anatomy, Vol.1, P80, Denizli, 2007.

 

57. Ögetürk, M., İ. Kuş, H. Pekmez, H. Yekeler, Ş. Şahin ve M. Sarsılmaz, "Inhibition of apoptosis and oxidative stres by melatonin in experimental liver fibrosis", 11th National Congress of Anatomy, Vol.1, P125, Denizli, 2007.

 

58. Taş, U., M. Ögetürk, S. Meydan, İ. Kuş, E. Köse, T. Kuloğlu ve M. Sarsılmaz, "Immunohistochemical investigation of liver injury in toluene-inhalated rats and protective effects of melatonin", 12th National Congress of Anatomy, Vol.2, O17, Mersin, 2008.

 

59. Pekmez, H., M. Ögetürk, H. Özyurt, M.F. Sönmez, N.Ç. Camcı ve İ. Kuş, "Ameliorative effect of caffeic acid phenetyl ester (CAPE) on histopathological and biochemical changes induced by cigarette smoke in rat kidneys", 12th National Congress of Anatomy, Vol.2, P75, Mersin, 2008.

 

60. Meydan, S., İ. Kuş, U. Taş, M. Ögetürk, D.Ö. Dabak, İ. Zararsız ve M. Sarsılmaz, "Immunohistochemical investigation of morphological structure of hippocampus in testosterone administrated rats", 12th National Congress of Anatomy, Vol.2, P77, Mersin, 2008.

 

61. Köse, E., M. Sarsılmaz, S. Meydan, H. Pekmez, D.Ö. Dabak, İ. Zararsız ve İ. Kuş, "The histologically evalutaion of the testes which applied formaldehyde and lavender oil", 12th National Congress of Anatomy, Vol.2, P90, Mersin, 2008.

 

62. Kuş, İ., İ. Zararsız, N. Akpolat, M. Ögetürk, M.A. Kuş, O.A. Özen ve M. Sarsılmaz, "Anti-apoptotic actions of omega-3 fatty acids on testes in experimental formaldehyde intoxication: an immunohistochemical study", 12th National Congress of Anatomy, Vol.2, P95, Mersin, 2008.

 

63. Kuş, İ., İ. Zararsız, M. Ögetürk ve H.R. Yılmaz, "Hippocampal oxidative damage due to formaldehyde neurotoxicity and protective effect of melatonin hormone: an experimental study", 12th National Congress of Anatomy, Vol.2, P96, Mersin, 2008.

 

64. Meydan, S., A. Nacar, N. Yılmaz, U. Taş, E. Köse, İ. Zararsız ve İ. Kuş, "The protective effects of caffeic acid phenethyl ester against toluene-induced nephrotoxicity in rats" 13th National Congress of Anatomy, Vol.4, P76, Kıbrıs, 2010.

 

 

 

 

Tez Yönetimi:

 

Danışman: Doç. Dr. İlter Kuş, Doktora tez konusu: "Boyun Omurlarının (C3-C7) Gövde Hacimlerinin Stereolojik Yöntemlerle Hesaplanması." Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2006. (TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZİ).

 

Danışman: Doç. Dr. İlter Kuş, Uzmanlık tez konusu: "Testosteron Hormonu Uygulanan Sıçanlarda Hipokampus Morfolojik Yapısının İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi." Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD. Elazığ, 2008. (TAMAMLANMIŞ TIP UZMANLIK TEZİ).

 

 

 

Basılmış kitapta bölüm yazarlığı:

 

1. ANATOMİ (EDİTÖR: PROF. DR. MUSTAFA SARSILMAZ, ISBN: 978-605-395-255-8, NOBEL YAYINEVİ )

 

2. ANATOMİ CEP ATLASI (ÇEVİRİ EDİTÖRÜ: PROF. DR. SEZGİN İLGİ, ISBN: 978-975-277-266-3, GÜNEŞ KİTABEVLERİ)

 

 

Uluslararası SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan toplam atıf sayısı:

 

Toplam 268 adet atıf

 

 

http://apps.isiknowledge.com/summary.do?product=WOS&qid=1&SID=X125DJpFe6N8Igm6hh7&search_mode=CitedReferenceSearch